Acasa Eveniment EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI JUDEŢEAN DE POLIŢIE PRAHOVA ÎN ANUL 2018

EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI JUDEŢEAN DE POLIŢIE PRAHOVA ÎN ANUL 2018

31 min read
0
0
168

În anul 2018, activitatea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova a fost concentrată pe îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a priorităţilor Poliţiei Române şi a vizat:
Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale;
Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri şi a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice.
Caracteristica principală a acestui an, comparativ cu 2017, o constituie creşterea gradului de siguranţă publică, luând în considerare scăderea cu aproape 7% a infracţionalităţii sesizate.
În acelaşi context, analiza indicatorilor statistici ai situaţiei operative din perioada 2011-2018 evidenţiază faptul că siguranţa cetăţeanului s-a îmbunătăţit în mod constant, de la an la an, în condiţiile în care infracţionalitatea sesizată s-a redus cu 54%, luând în considerare numai extremele acestui interval.
SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL
Activităţi desfăşurate pentru deservirea comunităţii:
În perioada analizată, au fost efectuate:
34.924 de intervenţii la evenimente;
59 de razii;
2.581 de acţiuni cu efective mărite.
În privinţa activităţilor în unităţile de învăţământ, au fost efectuate 5.965 de patrulări şi 1.572 de activităţi educativ-preventive în şcoli.
Prevenirea criminalităţii:
În anul 2018, la nivel naţional au fost stabilite trei domenii prioritare de intervenţie: delincvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor, infracţiunile contra patrimoniului şi violenţa în familie, context în care în judeţul Prahova au fost întocmite cinci programe locale de prevenire a criminalităţii, individualizate astfel: delincvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor; furtul din locuinţe; înşelăciunile comise folosind nume sau calităţi mincinoase; furturile din buzunare pe raza municipiului Ploieşti şi violenţa în familie.
1. Programul local de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor – a avut ca scop îmbunătăţirea nivelului de siguranţă a minorilor de pe raza judeţului Prahova; perioadă de desfăşurare 01.01-31.12.2018.
În cadrul acestuia au fost derulate patru proiecte – „BLITZ_7” (anul şcolar 2017-2018); „BLITZ_8″ (anul şcolar 2018-2019);”Şcoala Siguranţei Tedi”şi”Educaţie prin film”.
Au fost desfăşurate 1.064 de activităţi cu specific informativ-educativ (+164 faţă de 2017), la care au participat 49.428 de elevi (+1.058), 1.673 părinţi (-128) şi 2.408 cadre didactice (+371).
Au fost utilizate 6.496 de pliante, 730 de orare şi 18 materiale video.
2. Programul local de prevenire a furturilor din locuinţe, având ca scop menţinerea sub control a situaţiei operative, în ceea ce priveşte segmentul infracţional „furturi din locuinţe”.
Au fost desfăşurate 1.402 activităţi de prevenire, ocazii cu care au fost informaţi 7.705 cetăţeni şi distribuite 5.407 pliante/flyere. În vederea descurajării comiterii de infracţiuni de furt din locuinţe şi case de vacanţă, au fost efectuate 6.553 de patrulări în care au fost incluse zonele cu risc criminogen şi persoanele cu risc ridicat de victimizare. În acelaşi scop, au fost desfăşurate 810 activităţi operative pentru prevenirea furturilor din locuinţe şi au fost montate 81 de sisteme de supraveghere video la nivelul asociaţiilor de locatari/al locuinţelor private.
3. Programul local de prevenire a înşelăciunilor, având ca scop menţinerea sub control a situaţiei operative, în ceea ce priveşte segmentul infracţional „înşelăciuni folosind nume sau calităţi mincinoase”.
Au fost desfăşurate 1.081 de activităţi de conştientizare, la care au participat 7.867 de cetăţeni (şedinţe, evenimente publice etc.), ocazii cu care au fost distribuite 5.347 de pliante/flyere. În acelaşi scop, au fost intensificate activităţile de patrulare în zonele locuite preponderent de cetăţeni de vârsta a III-a (din rândul cărora au fost înregistrate majoritatea victimelor), fiind legitimate 840 de persoane suspecte.
4. Programul local de prevenire a furturilor din buzunare/scop: menţinerea sub control a situaţiei operative în ceea ce priveşte segmentul infracţional „furturi din buzunare, genţi, poşete”, la nivelul municipiului Ploieşti.
Au fost organizate 203 activităţi de informare în comunitate, fiind utilizate 3.934 materiale preventive, pentru 3.887 de beneficiari. De asemenea, pentru descurajarea comiterii acestui gen de criminalitate, au fost efectuate 320 de patrulări în zonele în care s-au produs frecvent astfel de fapte.
5. Programul local de prevenire a violenţei intrafamiliale a avut ca scop prevenirea faptelor comise cu violenţă între membrii de familie. În acest context, au fost organizate 468 de activităţi de prevenire a violenţei intrafamiliale prin informarea a 5.867 de cetăţeni cu privire la comportamentul şi măsurile de autoprotecţie care trebuie adoptate de victimele violenţei familiale; au fost desfăşurate 823 activităţi de identificare/ monitorizare a stărilor conflictuale intrafamiliale şi au fost consiliate 2.243 de persoane. În acelaşi timp, s-au desfăşurat 324 de activităţi similare, care au avut un public-ţintă format din 11.756 de elevi şi tineri, cărora le-au fost distribuite 2.209 de exemplare ale ghidului destinat victimelor violenţei în familie. Totodată, s-a intervenit cu operativitate în 1.056 de situaţii, soluţionându-se 502 cazuri privind infracţiuni de violenţă domestică.
Alte activităţi
Campanie de prevenire a furturilor din autovehicule: în cursul lunii iulie a fost iniţiată o campanie la nivelul Poliţiei municipiului Ploieşti şi al Secţiei de Poliţie Rurală nr. 3 Blejoi, prin care s-a urmărit prevenirea acestui gen de furt. Până la sfârşitul anului, au fost desfăşurate 191 de activităţi de informare în comunitate (întâlniri cu caracter organizat, activităţi în parcări şi în zonele adiacente marilor centre comerciale din zona de competenţă), la care au fost utilizate 2.075 materiale preventive, pentru 2.143 de beneficiari, şi au fost efectuate 443 de patrulări în zonele în care s-au produs frecvent astfel de fapte.
Săptămâna prevenirii criminalităţii: organizat la nivel naţional în perioada 21-25 mai 2018, în judeţul Prahova acest eveniment a dublat activităţile informative, planificate pe fiecare domeniu în parte (fiecare zi având un alt specific), cu acţiuni cu specific poliţienesc, în vederea acoperirii întregului spectru de prevenire a criminalităţii. Au fost desfăşurate 264 de activităţi, având ca beneficiari 8.398 de elevi, 313 cadre didactice, 18 părinţi şi 3.675 alte persoane (vârstnici, femei, conducători auto), şi au fost folosite 6.034 de materiale preventive.
Criminalitatea stradală
În 2018, infracţiunile stradale au reprezentat 3,55% din totalul sesizărilor, comparativ cu anul 2017, acestea reducându-se cu 6,58%.
Din analiza datelor privind infracţiunile stradale sesizate, se desprind următoarele aspecte:
– media judeţeană a infracţiunilor stradale sesizate în 2018 a fost de 0,73 infracţiuni/1.000 locuitori;
– în mediul urban infracţionalitatea stradală sesizată s-a redus cu 12,06%;
– infracţiunile de furt au înregistrat o scădere cu 2,99%;
– infracţiunile de tâlhărie au scăzut cu 40,68% şi reprezintă 6,31% din total.
Criminalitatea în mediul rural
În anul 2018, în mediul rural s-a înregistrat o scădere cu 8,62% faţă de anul 2017.
Infracţiunile contra patrimoniului au înregistrat acelaşi trend descendent, cu o scădere de 8,20%.
Furtul în mediul rural înregistrează o scădere generală cu 4,75%, sens în care exemplificăm: cele din locuinţe (-17,41%); din buzunare, poşete şi genţi (-29,63%) şi din curţi, anexe gospodăreşti, gospodării (-8,56%).
Şi infracţiunile contra persoanei scad cu 11,13%: tâlhăriile (-52,17%); lovirile sau alte violenţe (-11,28%); ameninţările (-9,84%); distrugerile (-15,31%); viol (-11,1%); ucidere din culpă (-16,67%); vătămarea corporală din culpă (-9,69%).
Siguranţa rutieră şi a transporturilor
În anul 2018, numărul total al accidentelor s-a redus cu 6,74%. Indicatorii specifici siguranţei rutiere se prezintă după cum urmează:
– numărul accidentelor uşoare scade cu 10,99%,
– numărul accidentelor grave creşte 5,5%;
Primele cinci cauze generatoare de accidente rutiere grave sunt:
18,40% – traversarea neregulamentară pietoni;
14% – viteza neregulamentară;
13,73% – abateri ale bicicliştilor;
11,5% – neacordarea de prioritate altor vehicule;
10,71% – neacordarea de prioritate pietonilor.
Menţionăm că acestea au generat 68% din totalul accidentelor rutiere grave, iar sancţiunile contravenţionale dispuse pentru combaterea lor (31.044) reprezintă 43 % din totalul celor aplicate în 2018.
Precizăm că 32,41% din totalul accidentelor grave de circulaţie au fost generate de primele două cauze (abateri pietoni şi viteză), iar pentru combaterea lor au fost aplicate 26.664 de sancţiuni (36,93 % din numărul total de sancţiuni).
Pe drumurile naţionale din judeţ s-au produs cele mai multe accidente rutiere grave (144).
De asemenea, din analiza datelor statistice înregistrate în anul 2018, se poate observa că ziua din săptămână în care s-au produs cele mai multe accidente a fost vinerea – 68, la fel ca şi în anul 2017 (spre deosebire de anii 2014, 2015, 2016 în care ziua cu cele mai multe accidente a fost sâmbăta), iar luna cu cele mai multe accidente rutiere a fost decembrie, când s-au înregistrat 44 de accidente.
Precizăm că parcul auto din judeţul Prahova a ajuns în prezent la un total de 287.475 autovehicule (cu 18.262 mai multe faţă de 2017), la care se adaugă şi cele aflate în tranzit sau înregistrate la autorităţile locale.
COMBATEREA CRIMINALITĂŢII
Prezentare generală, evoluţie/activităţi/rezultate
1.1. Perioada 2014-2018
Din analiza datelor statistice, rezultă faptul că cea mai mare valoare a infracţionalităţii sesizate s-a înregistrat în anul 2014, iar pentru anii următori se constată un trend descendent. Dacă în 2015 scăderea a fost de 10,89% faţă de 2014, iar în anul 2016 de 12,87% faţă de 2015 (scăderea cea mai mare), ulterior aceasta s-a mai diminuat, ajungând la 6,98%, respectiv 7,24% în 2018 comparativ cu 2017.
Comparând extremele se constată o scădere totală de 33%.
În acelaşi context, se mai pot observa următoarele evoluţii ale infracţionalităţii prahovene:
infracţiunile stradale sesizate în 2018 au fost cu 29,33% mai puţine decât în 2014;
tâlhăriile stradale au scăzut cu 49,15%;
furturile de autovehicule au scăzut cu 28,57%;
furturile din autovehicule au scăzut cu 17,43%.
Date fiind măsurile aplicate în perioada analizată, precum şi dispunerea judicioasă a efectivelor pe teren, evidenţiem faptul că acesta este al cincilea an consecutiv în care scade infracţionalitatea stradală, fapt care denotă creşterea continuă a gradului de siguranţă a prahovenilor.
Acelaşi trend descendent se observă şi la numărul total al infracţiunilor contra persoanei (-26,22%), precum şi contra patrimoniului (-38,96%).
Aceeaşi evoluţie se poate observa şi în mediul rural. Din analiza indicatorilor statistici se observă reducerea pregnantă a criminalităţii în mediul rural cu 32%, criminalitatea contra patrimoniului reducându-se cu 42%.
1.2. Comparativ cu anul 2017:
În anul 2018, infracţiunile sesizate au scăzut cu 7,24%:
judiciare: -8,98%;
de altă natură: -4,88%.
Evoluţia principalilor indicatori ai infracţiunilor sesizate
În această perioadă, infracţiunile contra persoanei au scăzut cu 9,02%.
Ponderea cea mai mare din totalul infracţiunilor contra persoanei o ocupă lovirile sau alte violenţe, infracţiuni care se află pe un trend descendent (-10,42%) ca şi vătămarea corporală din culpă (-4%) şi ameninţarea (-15,78%).
La infracţiunile contra patrimoniului se constată o scădere cu 8,54%.
Infracţiunile de furt au scăzut cu 8,85%, sens în care evidenţiem: cele din locuinţe (-9,71%); din curţi, anexe şi gospodării (-2,38%); din societăţi comerciale (-14,80% / 66,94% dintre acestea reprezentând furturi de pe raft; din buzunare, poşete şi genţi (-24,32%); de autovehicule (-11,11%); de animale (-7,35%).
Referitor la modurile de operare la comiterea furturilor din locuinţe exemplificăm furturile: comise prin împrietenire (-32,37%), prin escaladare (-27,59%), prin folosirea fără drept a unei chei adevărate sau chei mincinoase (-33,33%).
În municipiul Ploieşti acest gen de fapte a înregistrat o scădere cu 20 de infracţiuni.
Infracţiunile de tâlhărie prezintă o scădere substanţială de 45,45%. Tâlhăriile prin smulgere de obiecte se prezintă pe acelaşi trend descendent (-23,91%), iar în ceea ce priveşte tâlhăria cu legarea victimei nu s-a înregistrat nicio faptă.
Infracţiunile de înşelăciune au scăzut cu 13,23%.
Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase
În anul 2018, au fost organizate şi desfăşurate 37 de acţiuni şi 226 controale. Au fost sesizate 109 infracţiuni şi aplicate 117 sancţiuni contravenţionale şi au fost ridicate, în vederea confiscării : 621 de arme de diferite tipuri şi calibre; 12.497 de bucăţi muniţie; 848 kg articole pirotehnice; 104,7 kg produse de protecţie a plantelor, 15 trofee de vânat etc.
Criminalitatea economico-financiară
În anul 2018 s-a pus un accent deosebit pe documentarea şi cercetarea activităţii infracţionale în cauzele complexe, care prejudiciază grav bugetul de stat, reuşindu-se, pe lângă recuperarea prejudiciului, destrurarea a 10 grupări infracţionale, cu 51 de membri, faţă de 6 dintre aceştia fiind dispuse măsuri preventive.
În cauzele penale soluţionate cu trimitere în judecată, poliţiştii serviciului au dispus măsuri asigurătorii în valoare totală de 15.070 mii lei.
În perioada analizată, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice s-au organizat 62 de razii şi acţiuni poliţieneşti, la care au fost atraşi specialişti din cadrul C.J.P.C. Prahova, D.S.V.S.A. Prahova, D.R. Vamala Prahova, I.T.M. Prahova şi Biroul de Metrologie Legală Prahova.
În urma acestor activităţi preventive, în cursul anului 2018 au fost aplicate 927 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 4.481.217 lei, şi ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare totală de 228.531 de lei, printre care:
10.696 kg legume;
2.963 kg fructe;
4.172 de litri băuturi alcoolice;
47.120 de ţigarete;
– 1.738 articole vestimentare, jucării, articole de papetărie şi produse de cosmetică, în valoare de 57.262 de lei.
De asemenea, în perioada de referinţă, în cadrul activităţilor de cercetare penală desfăşurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti au fost efectuate 5 activităţi de amploare, care au vizat destructurarea unor grupări infracţionale specializate în săvârşirea de fapte de evaziune fiscală, astfel:
muncă la negru / o percheziţie la sediul unei societăţi comerciale; 42 de ordonanţe de predare a înscrisurilor aduse la îndeplinire ce pot servi ca mijloc de probă/3 suspecţi reţinuţi, faţă de care, ulterior, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar;
construcţii / 20 de percheziţii domiciliare/3 suspecţi reţinuţi iniţial, ulterior sub control judiciar;
materiale reciclabile/ 4 percheziţii domiciliare/ un suspect reţinut iniţial, ulterior sub control judiciar;
instituţii publice/3 percheziţii domiciliare/ 1 inculpat sub control judiciar;
contrabandă/ 34 percheziţii domiciliare/ 7 suspecţi reţinuţi iniţial, 4 arestaţi preventiv şi 3 sub control judiciar.
Infracţionalitatea în domenii specifice
Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic a constituit una dintre priorităţile Poliţiei prahovene, în condiţiile în care acesta are implicaţii deosebite asupra mediului înconjurător, ecosistemului şi economiei naţionale.
Au fost desfăşurate 358 de acţiuni în comun cu personal silvic, au fost aplicate 805 sancţiuni contravenţionale în baza prevederilor legislaţiei în domeniul silvic şi a fost confiscată cantitatea de 516 m3 material lemnos.
În scopul prevenirii şi contracarării furturilor de produse petroliere din conducte magistrale de transport, locuri de producţie şi depozitare, au fost organizate şi 115 acţiuni, controale şi filtre în mediile şi locaţiile unde, în mod frecvent, s-au comis fapte de natură penală şi contravenţională pe acest palier infracţional. De asemenea, au fost efectuate 6 percheziţii domiciliare şi au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 3.000 lei.
Au fost constatate 73 de infracţiuni specifice, fiind recuperată cantitatea de 2.501 litri produse petroliere, după cum urmează:
– benzină – 143 litri;
– motorină – 2.198 litri;
– ţiţei – 160 litri.
Menţionăm că numărul crescut de infracţiuni cu 8% s-a datorat sustragerilor de componente metalice aparţinând sondelor (motoare electrice, tablă, grilaje de sondă, porţi metalice şi segmente de conductă dezafectate)
Şi activitatea pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanei a constituit o prioritate pentru Serviciul de Ordine Publică, dat fiind caracterul său preventiv, descurajator la adresa elementelor infractoare. În acest context, au fost efectuate peste 80 de controale de specialitate pe linia sistemelor de securitate la societăţile comerciale şi la societăţile specializate de pază şi protecţie care asigură paza obiectivelor de pe raza judeţului Prahova.
Pentru determinarea factorilor responsabili din cadrul agenţilor economici la adoptarea cerinţelor minimale de securitate s-a urmărit, de regulă, identificarea obiectivelor care operează cu valori şi prezintă vulnerabilităţi generatoare de riscuri la securitatea fizică.
Criminalistică
În anul 2018, prin metode tehnico-ştiinţifice, au fost identificate 386 persoane şi obiecte.
Obiective şi priorităţi pentru anul 2019
Siguranţa cetăţeanului
Siguranţa stradală;
Siguranţa în mediul rural;
Siguranţa în mediul şcolar;
Siguranţa traficului rutier.
Asigurarea mediului de afaceri
Combaterea evaziunii fiscale;
Recuperarea prejudiciului.
Identificarea şi destructurarea grupărilor infracţionale
Destructurarea grupărilor infracţionale care generează conflicte stradale şi a celor care comit infracţiuni grave sau cu moduri de operare deosebite.
Creşterea calităţii serviciului poliţienesc

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Eveniment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Viorel Moldovan – noul antrenor principal al echipei Petrolul Ploieşti

Tehnicianul Viorel Moldovan a fost instalat, duminică, în funcţia de antrenor principal al…