Acasa Social Deciziile Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Deciziile Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

6 min read
0
0
114

În acord cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008 şi ale Hotărârii nr. 2/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Colegiul C.N.S.A.S. a dezbătut, pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi, 16.04.2019, următoarele teme:

1. Deconspirări surse:
A fost încheiată procedura de deconspirare pentru o sursă/1 persoană, identitatea reală a acesteia urmând a fi comunicată la solicitarea persoanelor subiect al unor dosare de urmărire informativă şi a petenţilor îndreptăţiţi, potrivit prevederilor art. 1 alin. 7 din O.U.G. nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008.

2. Adeverinţe:
a) Colegiul a infirmat Notele de Constatare şi a dispus eliberarea unor adeverinţe din care să rezulte că persoanele verificate nu au avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, pentru următoarele categorii de persoane:
– 3 lit. g (primarii, viceprimarii, consilierii judeţeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilierii locali) – 6 persoane;

– art. 3 lit. p (membru în consiliile de administraţie ale societăţilor publice de radio şi de televiziune, acţionar, administrator, director, redactor-şef, redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau presa scrisă, analiştii politici şi asimilaţii acestora ) – 1 persoană;

b) Pentru persoanele pentru care, din Notele de Constatare emise de Direcţia de specialitate din C.N.S.A.S., nu au rezultat date sau documente privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, au fost eliberate adeverinţe pentru următoarea categorie de persoane:
– art. 3 lit. g (primarii, viceprimarii, consilierii judeţeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilierii locali) – 201 persoane;

c) Colegiul a constatat că nu au fost identificate documente noi sau neprocesate faţă de cele reţinute în adeverinţa eliberată anterior şi a dispus menţinerea acesteia pentru următoarea categorie de persoane:
– art. 3 lit g (primarii, viceprimarii, consilierii judeţeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilierii locali) – 1 persoană;

Adeverinţele emise pe numele persoanelor menţionate mai sus, după ce vor fi redactate şi semnate, vor fi publicate pe site-ul C.N.S.A.S. şi vor putea fi accesate la adresa www.cnsas.ro, secţiunea ADEVERINŢE.

Potrivit art. 10 alin (2) din OUG 24/2008, aprobată prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, adeverinţele prevăzute la art. 8 lit. b) şi art. 9 se publică de îndată pe pagina proprie de internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi pot fi contestate la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti de către orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la publicarea lor.

Până la data publicării pe pagina de internet, documentele care au stat la baza emiterii adeverinţelor pot fi consultate, la cerere, la sediul C.N.S.A.S., după finalizarea procedurii de declasificare a acestora. Consultarea se poate face pe baza unei programări la numărul de telefon: 0374.189.197 – Direcţia Comunicare, persoană de contact: doamna Adela Guinea.

Aceeaşi procedură (consultare la cerere şi declasificare) se aplică şi documentelor emise în cazul persoanelor pentru care au fost deja emise adeverinţe, iar în urma reverificării acestora nu au fost identificate documente noi şi neprocesate.

3. Acreditări:
Colegiul a acreditat 7 persoane în calitate de cercetători externi, ca urmare a analizării cererilor de acreditare şi a documentelor cuprinzând tematicile de studiu aferente.

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Social

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

Decizia CAB privind carantina de la Gornet, nelegală!

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) consideră că decizia Curţii de Apel Bucureş…