Acasa Justiție Judecătoria Ploiești a admis acțiunea unui reclamant privind CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTUL BANCAR

Judecătoria Ploiești a admis acțiunea unui reclamant privind CLAUZELE ABUZIVE DIN CONTRACTUL BANCAR

19 min read
0
0
121

Prin Hotararea 1830/2019, Judecatoria Ploiesti a admis, in parte, actiunea formulata de reclamant.Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti, reclamantul I.C.B, in contradictoriu cu parata V.R. SA, a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constatate caracterul abuziv la clauzelor contractuale cuprinse in contractul de credit bancar nr. xxx, respectiv: I. I .Clauzele referitoare la dobanda, si anume: a)clauzele care permit bancii modificarea ratei dobanzii in mod unilateral; b)clauzele din actele aditionale, notificarile sau comunicarile care au modificat rata dobanzii sau tipul acesteia din fixa in variabila; c)clauzele referitoare la calculul dobanzii anuale raportat la o perioada de 360 zile: 1.2. Clauzele referitoare la comisionul de risc; 1.3 clauzele referitoare la alte comisioane abuzive, respectiv: a) alegerea societatii de asiguari;, b) debitarea automata a conturilor reclamantului c) DAE d)aducerea unui alt debitor, pe parcursul derularii contractului; e)declararea scadentei anticipate a creditului in situatia in care reclamantul nu isi achita obligatiile din alte contracte de credit, f)declararea scadentei anticipate a creditului in cazul incalcarii oriecarie alte obligatii din conventia de credit in afara celei de ranmbursare a creditului: g) declararea scadentei anticipate a creditului in cazul aparitiei unor evenimente care, in opinia bancii ar putea afecta capacitatea de rambursare a reclamantilor sau garantarea creditului;, h)exonerarea de raspundere a bancii in cazul declararii ceditului scadent anticipat si a executarii silie; i) modificarea costurilor creditului potrivit sectiunii din Conditiile Generale ale Conventiilor de credit, Ca o consecinta a constatarii caracterului abuziv al clauzelor contractuale sa se constate nulitatea absoluta a acestora si sa fie obliga parata la rambursarea catre reclamant a sumelor platite nedatorat in temeiul clauzelor nule. Totodata sa se constate ca nu sunt indeplinite conditiile pentru ca, conventia de credit sa fie considerata de catre banca drept neperformata si sa fie obligata parata la mentinerea angajamentului de plata semnat in data de xxx si inregistrat su nr. xxxxx, cu cheltuieli de judecata. In motivare, arata ca a incheiat la data de 17.04.2007 cu parata, conventia de credit nr. xxxxxxx, precum si contractul de garantie reala imobiliara autentificat sub nr. xxxxx la BNP xxx, contract in care are calitatea de consumator, iar parata de comerciant, incubandu-i astfel obligatia de informare, precum si obligatia de a nu insera clauze abuzive in contractele incheiata cu consumatorii, astfel cum sunt acestea definite de art.4 din legea 193/2000 art. 78 din legea 296/2004, si art.2 pct 16 din OG21/1992. Apreciaza contractul incheiat intre parti drept un real contract de adeziune, ce nu a fost negociat direct, cuprinzand clauze stipulate de parata cu rea credinta, de natura sa rupa echilibrul contractual, in defavoarea consumatorului. Arata ca modalitatea in care parata si-a rezervat dreptul de a modifica rata dobanzilor transforma contractul de credit intr-unul aleatoriu pentru consumator, deşi dobanda stabilita de parti este exprimata sub forma unui procent aplicat anual la soldul creditului, fiind fixa. Obligatia creditorului de a respecta nivelul ratei dobanzii este sub conditie pur potestativa, sanctionata cu nulitatea absoluta de art. 1010 din codul civil. Totodata schimbarile semnificative pe piata monetara nu sunt identificate cu precizie si nici nu se precizeaza ce anume presupun acestea, interpretarea lor depinzand tot de vointa exclusiva a bancii, cu inclacarea art. 77 din legea 296/2004. Clauzele nu au fost negociate direct cu consumatorul si sunt astfel de natura sa creeze un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, in defavoarea consumatorului, cu incalcarea cerintelor bunel-credinte. Pe tot parcursul derularii contractului modificarea ratei dobanzii a fost mereu in sensul majorarii.

Minuta Judecatoriei Ploiesti:“Admite in parte actiunea formulata de reclamantul I.C.B. in contradictoriu cu parata B.T., astfel cum a fost precizata. Constata caracterul abuziv al clauzei stipulate in art. 3 lit. d din Conditiile speciale ale Conventiei de credit nr. xxx incheiate intre reclamant si V.R. SA si dispune anularea acesteia cu consecinta inlaturarii acestei clauze. Constata caracterul abuziv al clauzelor stipulate in art. 5 lit. a din Conditiile speciale ale Conventiei de credit nr. xxx si art. 3.5 din Conditiile generale ale conventiei de credit si dispune anularea acestora. Obliga parata la restituirea catre reclamant a sumei de 360 Euro retinuta cu titlul de comision de risc, ulterior redenumit comision de administrare credit. Constata caracterul abuziv al clauzei stipulate la pct. 8.1 (sectiunea Scadenta anticipata) lit. a, alineatele doi si trei din Conditiile generale ale conventiei de credit nr. xxxx si dispune anularea acestora. Constata caracterul abuziv al clauzei stipulate la pct. 8.1 (sectiunea Scadenta anticipata) literele c si d din Conditiile generale ale conventiei de credit nr. xxxxx, precum si ale clauzei prev. de art. 8.3 si dispune anularea acestora. Constata caracterul abuziv al prevederilor pct.10.1 si 10.2 din sectiunea 10 ‘costuri suplimentare’ din Conditiile generale ale conventiei de credit cu consecinta inlaturarii acestor clauze. Respinge in rest actiunea ca neintemeiata. Ia act ca partile solicita cheltuieli de judecata pe cale separata. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Judecatoria Ploiesti”. Extras din Hotararea Judecatoriei Ploiesti:

“Prin incheierea de sedinta din data de 21.01.2016 instanta a luat act de precizarea depusa de parata la dosar in sensul ca V. SA a fost absorbita de B.T. si toate drepturile procesuale au fost preluate de catre aceasta, sens in care a dispus modificarea citativului, inclusiv in sistemul Ecris, in sensul ca parat in prezenta cauza este B.T.(…)

Potrivit art. 1 alin. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, in caz de dubiu asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea consumatorului (ca o aplicatie a principiului de drept comun in dubio pro reo, art. 983 C.civ.)., iar art. 3 litera d) din Conditiile Speciale in sensul de a da dreptul bancii de a modifica unilateral rata dobanzii, fara informarea in mod transparent si complet a consumatorului cu privire la cauzele ce au determinat o asemenea masura, are caracterul unei clauze abuzive. De asemenea posibilitatea de a modifica in mod unilaterala o clauza contractuala nu este in concordanta nici cu teza finala a literei a) din Anexa Legii nr. 193/2000. Potrivit textului invocat, in forma de la data incheierii contractului, sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care ‘dau dreptul comerciantului de a modifica, in mod unilateral, clauzele contractuale, fara a avea un motiv specificat in contract si acceptat de consumator prin semnarea acestuia’. Or, legea are in vederea indicarea/specificarea expresa in contract a ‘motivului’ in functie de care poate avea loc modificarea unilaterala a contractului, iar nu indicarea sa pur generica. Desi in Conditiile Generale, Banca a definit nu mai putin de 28 de termeni (a se vedea sectiunea 1, denumita marginal ‘Definitii’), dintre care unii de notorietate (de ex, ‘USD, Dolari’) – nu a indicat ce se intelege prin ‘schimbari semnificative pe piata monetara’. Aceasta sintagma din Conventia partilor nu se incadreaza in exigentele literei a) din Anexa, dat fiind ca modificarea dobanzii nu a fost raportata la un indicator precis, individualizat. Piata financiara evolueaza diferit in functie de indicele la care ne raportam, iar Banca va putea invoca de fiecare data ca s-a raportat la alt indicator, favorabil intereselor sale. Pe de alta parte, aplicand legea in lumina textului si finalitatii directivei CE 93/13/CEE din 5.04.1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii, din interpretarea sistematica a literei a) rezulta ca alin. 2 nu constituie o dispozitie derogatorie de la alin. 1, dat fiind ca legea mentine in sarcina furnizorului de servicii financiare obligatia de a ‘isi rezerva dreptul de a modifica rata dobanzii’, in conditiile unei ‘motivatii intemeiate’ si implicit de a o subsuma indeplinirii celorlalte conditii. Astfel cum este formulat, art. 3 litera d) ii ofera Bancii dreptul exclusiv si discretionar de a modifica dobanda, iar clauza analizata este ab initio abuziva, intrucat exclude, prin modul in care este formulata, posibilitatea verificarii indeplinirii conditiilor pe care le cuprinde. (…)In ceea ce priveste constatarea caracterului abuziv al clauzei prevazute la art. 8.1 (sectiunea scadenta anticipata) lit. a din conditiile generale ale conventiei de credit – In cazul in care se iveste vreuna dintre situatiiile urmatoare, atunci, in orice moment, banca va avea dreptul, pe baza unei notificari transmise imprumutatului si garantului, sa declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat, rambursabil imediat impreuna cu dobanda acumulata si toate celelalte costuri datorate bancii conform conventiei. a) imprumutatul nu isi indeplinitele obligtiile de plata a sumei principale, a dobanzilor sau a oricaror costuri datorate -conform prezentei conventii -conform altor conventii incheiate de imprumutat cu banca, sau -conform altor conventii de credit incheiate de imprumutat cu alte societati financiare de credti b) imprumutatul nu isi indeplineste orice alte obligatie asumata conform prezentei conventii c) in cazul aparitiei unei situatii neprevazute care, in opinia bancii, face sa devina improbabil ca imprumutatul sa-si poata indeplini obligatiile asumate conform conventiei d) in cazul apartiei unei situatii neprevazute conform careia , in opinia bancii, creditul acordat nu mai este garantat corespunzator e) imprumutatul sau terte persoane au initiat actiuni sau proceduri prin care veniturile acestuia sa fie distribuite intre creditorii sai si al clauzei prevazute la art. 8.3 din conditiile generale – in cazul declararii scadentei anticipatea creditului, banca este exonerata de orice raspundere pentru consecintele pe care aceasta procedura , precum si cea subsecventa de executare silita, in scopul recuperarii sumelor datorate in baza conventiei le au asupra imprumutatului/garantului. In ceea ce priveşte dispoz. art. 8.1 lit. a din conditiile speciale, instanta le apreciza abuzive in mod partial, respectiv cu privire la alineatele (liniutele 2 si 3), respectiv -conform altor conventii incheiate de imprumutat cu banca, sau -conform altor conventii de credit incheiate de imprumutat cu alte societati financiare de credti Astfel, din modul in care sunt formulate aceste alineate rezulta ca declararea exigibilitatii anticipate a creditului nu urmeaza sa se produca doar ca urmare a nerespectarii de catre imprumutat a clauzelor contractele prezente, ci si pentru celelalte cheltuieli datorate creditorului sau altor creditori, respectiv pentru neindplinirea obligatiilor din alte conventiei de credit incheiate cu banca sau alte societati financiare/de credit fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati. Dreptul creditorului de a declara exigibil anticipat creditul ca fiind scadent si rambursabil imediat, impreuna cu dobanda aferenta si toate celelalte cheltuieli datorate creditorului, fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati nu poate fi considerata abuziva daca se refera la creditul contractat, intrucat reprezinta masuri/garantiiale creditorului cu privire la recuperarea creditului acordat impreuna cu costul acestuia in cazul si la executarea de catre debitor a obligatiilor contractuale. Ipoteza prevazuta de cele doua clauze anterior mentionate care dau dreptul creditorului de a declara exigibil anticipat creditul ca fiind scadent si rambursabil imediat in cazul in care nu isi indeplineste obligatiile din alte credite acordate de creditor sau de alte institutii financiare, in conditiile stabilite in respectivele contracte de credit apare ca fiind abuziva”. Hotararea Judecatoriei Ploiesti

Load More Related Articles
Load More By Redactia
Load More In Justiție

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also

700 de posturi scoase la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca poliţist de penitenciare

Vă informăm că 41 de unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor scot l…